1. Trang chủ
  2.  >
  3. Bảng báo giá chi tiết năm 2020

Bảng báo giá chi tiết năm 2020

BÁO GIÁ THUÊ XE DU LỊCH

Tuyến đường Thời gian Km
giới hạn
  Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Thứ 7 / Chủ Nhật
7c Innova
2010
16c Mercedes
Benz 2004
16c Ford
Transit 2010
Huyndai County 2010 29c Samco Isuzu
2011
16c Mercedes
Benz 2004
16c Ford
Transit 2010
Huyndai County 2010 29c Samco Isuzu
2011
Bến Tre 1 ngày 200 1.700 1.700 1.900 2.700 3.000 2.000 2.200 3.300 3.700
Biên Hòa 5 tiếng 90 1.000 1.000 1.100 1.800 2.000 1.400 1.600 2.200 2.500
Bình Dương 5 tiếng 90 1.000 1.000 1.100 1.800 2.000 1.400 1.600 2.200 2.500
Cà Mau 2 ngày 700 4.400 4.200 4.400 6.500 7.000 4.600 5.000 7.000 7.500
Cần Thơ 1 ngày 350 2.300 2.300 2.500 3.400 3.800 2.500 2.800 3.800 4.200
Châu Đốc 1 ngày 480 3.000 2.900 3.200 4.500 5.000 3.200 3.500 5.000 5.500
City 4 tiếng 50 700 700 800 1.200 1.400 1.000 1.200 1.800 2.200
City 8 tiếng 100 1.100 1.200 1.300 2.000 2.400 1.400 1.600 2.400 2.800
Củ Chi 6 tiếng 100 1.100 1.100 1.200 1.800 2.000 1.400 1.600 2.400 2.800
Đà Lạt 3 ngày 700 5.000 4.800 5.000 7.500 8.000 5.000 5.500 8.000 9.000
Đại Nam 1 ngày 120 1.300 1.300 1.400 2.000 2.200 1.500 1.700 2.600 3.000
Hà Tiên 2 ngày 800 5.400 5.000 5.400 7.500 8.000 5.400 5.800 8.000 9.000
Long An 6 tiếng 100 1.100 1.200 1.300 1.800 2.000 1.500 1.700 2.400 2.800
Mộc Bài 1 ngày 150 1.300 1.400 1.500 2.000 2.300 1.600 1.800 2.600 3.000
Mũi Né 2 ngày 500 3.400 3.200 3.500 5.500 6.000 3.500 3.800 6.000 6.500
Mỹ Tho 1 ngày 150 1.300 1.400 1.500 2.000 2.300 1.600 1.800 2.600 3.000
Nha Trang 4 ngày 1.000 7.000 6.500 7.000 9.000 10.000 7.000 7.500 9.500 10.500
Nha Trang
- Đà Lạt
5 ngày 1.150 8.000 7.500 8.000 11.000 12.000 8.000 8.500 12.000 13.000
Sân bay 3 tiếng 40 600 600 700 1.000 1.200 800 1.000 1.500 1.800
Sóc Trăng 2 ngày 500 3.400 3.200 3.500 5.500 6.000 3.500 3.800 6.000 6.500
Tây Ninh 1 ngày 230 1.700 1.700 1.900 2.700 3.000 2.000 2.200 3.200 3.500
Vĩnh Long 1 ngày 280 1.900 2.000 2.200 3.000 3.300 2.200 2.400 3.500 4.000
Vũng Tàu 1 ngày 270 1.700 1.700 1.900 2.800 3.200 2.000 2.200 3.300 3.700
                       
Lố giờ     100 100 100 150 150 100 100 200 200
Lố Km     6.000 7.000 7.000 10.000 12.000 7.000 7.000 10.000 12.000
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi đậu xe, ăn nghỉ tài xế                  


 

Zalo